Login

VPS SỬ DỤNG 100% Ổ CỨNG SSD

Mega 1GB
100k/tháng
 • 1 GB Bộ nhớ RAM
 • 1 Cores CPU
 • 20 GB Ổ cứng SSD
 • Không giới hạn Bandwidth
 • Hệ điều hành Linux
MEGA 2GB
200k/tháng
 • 2 GB Bộ nhớ RAM
 • 1 Cores CPU
 • 30 GB Ổ cứng SSD
 • Không giới hạn Bandwidth
 • Hệ điều hành Linux
MEGA 4GB
400k/tháng
 • 4 GB Bộ nhớ RAM
 • 2 Cores CPU
 • 48 GB Ổ cứng SSD
 • Không giới hạn Bandwidth
 • Hệ điều hành Linux
MEGA 8GB
800k/tháng
 • 8 GB Bộ nhớ RAM
 • 4 Cores CPU
 • 96 GB Ổ cứng SSD
 • Không giới hạn Bandwidth
 • Hệ điều hành Linux
MEGA 12GB
1,600k/tháng
 • 12 GB Bộ nhớ RAM
 • 6 Cores CPU
 • 96 GB Ổ cứng SSD
 • Không giới hạn Bandwidth
 • Hệ điều hành Linux
MEGA 24GB
3,200k/tháng
 • 24 GB Bộ nhớ RAM
 • 8 Cores CPU
 • 350 GB Ổ cứng SSD
 • Không giới hạn Bandwidth
 • Hệ điều hành Linux
MEGA 48GB
6,400k/tháng
 • 48 GB Bộ nhớ RAM
 • 12 Cores CPU
 • 600 GB Ổ cứng SSD
 • Không giới hạn Bandwidth
 • Hệ điều hành Linux
MEGA 64GB
9,600k/tháng
 • 64 GB Bộ nhớ RAM
 • 16 Cores CPU
 • 800 GB Ổ cứng SSD
 • Không giới hạn Bandwidth
 • Hệ điều hành Linux

Tham khảo: DỊCH VỤ CỘNG THÊM CỦA MEGADATA